Wstępne przesiewacze wibracyjne VGO

Przesiewacze wstępne VGO są przeznaczone do odgliniania materiału na wejściu do linii technologicznej o ziarnistości do 1m z 1 do 2 powierzchniami przesiewania. Górna powierzchnia posiada ruszt ze szczeliną do 150mm. Dolna powierzchnia może posiadać sito z okami 35-63mm. Przesiewanym materiałem może być kruszywo, żwir, rudy itp.

Przesiewacze VGO wykonują ruch oscylacyjny. Ruch jest wzbudzany wzbudnicą mimośrodową umieszczoną w środku ciężkości maszyny.

Przesiewacze VGO = wiele zalet:

  • odporność na klinowanie i zalepianie przesiewanym materiałem na powierzchniach przesiewania,
  • dzięki kaskadowej konstrukcji powierzchni rusztu dochodzi do bardziej efektywnego odsiewania drobnych frakcji z górnej powierzchni przesiewacza wstępnego,
  • minimalne koszty eksploatacji, które są wynikiem wyważonej konstrukcji maszyny, wykorzystanie wieloletniego doświadczenia w eksploatacji przesiewaczy i unifikacja części,
  • łatwa wymiana powierzchni przesiewania,
  • wysoka jakość = wysoka efektywność + gospodarność.
Parametry przesiewaczy wstępnych VGO

Parametry należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od konkretnych warunków.

Oznaczenie typowe

Szerokość powierzchni przesiewania

Długość powierzchni przesiewania

Pobór mocy

mm

mm

kW

VGO 120×270/2

1200

2700

15