Jednostki hydrocyklonowe

Jednostki hydrocyklonowe służą do separacji, odwadniania i oczyszczania piasków żwirowych o uziarnieniu 0 – 4 mm. Zapewniają one wymywalność osadu do 20 do 63 mikronów w konstrukcjach jednostopniowych, dwustopniowych lub trójstopniowych. Hydrocyklony służą do precyzyjnego sortowania do granicy np. 0,063 – 0,7 mm. Jednostki te są zaprojektowane z myślą o przepustowości od 20 t/h do 300 t/h.

Jednostki hydrocyklonowe = wiele zalet

  • precyzyjna granica separacji substancji wymywalnych do 0,020 mm
  • bardzo niskie zużycie wody i przyjazne dla środowiska działanie
  • skuteczne oddzielanie kruchych ziaren i lekkich substancji
  • łatwa obsługa w zimie
  • jednostka hydrocyklonu jest konstrukcją semi-mobilną na płozach
Parametry jednostek hydrocyklonowych

Parametry należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od konkretnych warunków.