Małe wydobycie

Oferujemy linie technologiczne do wydobycia złota, coltanu lub kamieni szlachetnych z rozsypu dla małych kopalni. Technologia obejmuje wejściowy lej wsypowy, pralkę bębnową, jednostkę przesiewającą z przesiewaczem wibracyjnym, przenośniki taśmowe, oraz nawiązujące urządzenia, takie jak osadzarki, zsuwnie koncentracyjne, koncentratory grawitacyjne, pompy szlamowe lub piaskowe, agregat prądotwórczy, itd.

Długotrwale współpracujemy z czołowymi światowymi producentami urządzeń do przetwarzania w Kanadzie, USA, Chinach i w Rosji. Wybór tych urządzeń zależy od konkretnego wydobywanego surowca – nasze urządzenia nadają się i są wypróbowane do wydobycia złota, kamieni szlachetnych, kasyterytu lub kolumbitu (tzw. „coltan”). Ważną rolę odgrywają też konkretne warunki geologiczne wydobywanego złoża (przede wszystkim wielkość ziaren pozyskiwanego surowca, zawartość cząstek iłu, itp.)

Z pomocą naszych ekspertów geologicznych i na podstawie Państwa potrzeb skompletujemy daną linię tak, abyśmy spełnili kompletną dostawę „pod klucz „. Całkowita wydajność wynosi od 30 do 70 t/h.