Węzły technologiczne

Nasze urządzenia dostarczamy również kompletowane do węzłów technologicznych. Węzły technologiczne z przesiewaczami lub kruszarkami i innymi nawiązującymi urządzeniami opierają się o wymagania projektantów dotyczących dostawy kompaktowych węzłów technologicznych do kompletowania nowoczesnych linii do przerobu surowców mineralnych.

Węzeł technologiczny tworzy kompletny zestaw maszyn z odpowiednimi konstrukcjami stalowymi. Przeważnie nie mogą pracować samodzielnie, jest konieczne dokompletowanie następnymi urządzeniami. Dostarczamy je w wersji ruchomej i stacjonarnej.