Kontenerowe jednostki kruszące CCU

Kontenerowe jednostki kruszące CCU są przeznaczone zwłaszcza do recyklingu odpadu budowlanego.

CCU jest kompaktowym urządzeniem, do którego można sypać materiał do kruszenia wprost z samochodu ciężarowego lub podawać ładowarką z łyżką o szerokości do 3000 mm. Po częściowym przesianiu, ew. odglinieniu na zasilaczu wibracyjnym materiał jest kruszony kruszarką szczękową lub udarową.

Taśmociągi wynoszące mogą posiadać magnetyczny separator a do transportu są hydraulicznie składane. Po złożeniu leja wsypowego całe urządzenie nie przekracza profilu jezdnego według przepisów. Kontener można przewozić pojazdem z urządzeniem hydraulicznym według DIN 30722.
Parametry jednostek kontenerowych CCU

Parametry należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od konkretnych warunków.

Oznaczenie typowe

Kruszarka

CCU 75×50

Kruszarka szczękowa
DC 75×50

CCU 85×50

Kruszarka udarowa
HIC 85×50