Kruszarki młotkowe z walcami HCR

Kruszarki młotkowe z walcami HCR służą do kruszenia dobrze rozdrabnialnych lepkich materiałów. Typowymi materiałami są węgiel brunatny i kamienny z domieszkami ilastymi, surowce ceramiczne i do produkcji cegły, kamień gipsowy.

Kruszarki HCR >> wiele zalet:

  • wysoka wydajność,
  • wysoki stopień rozdrobnienia,
  • odporność na lepienie kruszonego materiału – zdolność do przetwarzania lepkich materiałów,
  • walce na obu stronach kruszarki wyraźnie zmniejszają niebezpieczeństwo lepienia kruszonego materiału w kruszarce,
  • zmiana kierunku obrotów wirnika zapewnia równomierne obustronne zużycie młotków bez ich demontażu i obracania,
  • możliwość napędu kruszarki młotkowej przez sprzęgło elastyczne i przekładnię pasową,
  • w razie użycia bezpośredniego napędu przez sprzęgło elastyczne kompaktowe umieszczenie kruszarki i jej napędu,
  • wysoka jakość = wysoka gospodarność eksploatacji.
 
 

Rozwiązanie konstrukcyjne >> łatwość obsługi i utrzymania

Głównymi częściami roboczymi kruszarki HCR jest wirnik młotkowy i dwie zespoły obracających się walców. Wirnik i walce są ułożyskowane na łożyskach w skrzyni kruszarki, której wnętrze jest pancerzowane materiałem odpornym na ścieranie.
 
Wirnik, zespoły walców i ściany boczne ograniczają wewnętrzną przestrzeń. Podawany materiał jest odrzucany przez wirnik na zespół walców i uderzając o walce i uderzeniami młotków jest kruczony. Kruszony materiał przemieszcza się do wysypu kruszarki.
 
Ściana z walców pełni funkcję kruszenia i jednocześnie czyszczenia. Poszczególne walce obracają się i nalepiony na nich materiał jest usuwana skrobakami. W ten sposób jest zapewnione funkcjonowanie kruszarki również w razie kruszenia lepkich materiałów, gdzie inne systemy kruszenia nie działają.
 

Podstawowe różnice w porównaniu z pierwotnym wykonaniem kruszarek młotkowych z walcami:

Ochrona łożysk walców przed przenikaniem pyłu do przestrzeni wewnętrznej łożysk dzięki układowi konstrukcyjnemu domków łożyskowych i umieszczeniu na skrzyni kruszarki – łożyska walców nie leżą bezpośrednio na ścianach bocznych kruszarki i nie są w kontakcie z przestrzenią wewnętrzną kruszarki, w której podczas kruszenia występuje duże zapylenie.

Łatwy demontaż i montaż płaszcza walca bez uszkodzenia wału walca i bez demontażu łożysk z wału.
 
Łatwy demontaż i montaż korpusu wirnika (tarcz) bez uszkodzenia wału wirnika – korpus wirnika umocowany na wale z pomocą tulei zaciskowych.
 
Stosunkowo prosty demontaż i montaż łożysk wirnika i walców – użyte łożyska na tulejach wciąganych.
 
Parametry kruszarek HCR

Parametry należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od konkretnych warunków.

Oznaczenie typowe

Max. wydajność

Pobór mocy

Max. kawałkowatość na wejściu

Ciężar bez napędu

t/h

kW

mm

kg

HCR 125×125

900

400

500

17000

HCR 160×220

2500125080038000