Vibrační hrubotřídiče VGO

Hrubotřídiče VGO jsou vhodné pro odhlinění vstupního materiálu do technologické linky o zrnitosti do 1m s 1 až 2 třídícími plochami. Horní plocha je osazena roštem s třídící štěrbinou do 150mm. Dolní plocha může být osazena sítem s oky 35-63mm. Tříděným materiálem může být drcené kamenivo, štěrkopísek, rudy atp.

Třídiče VGO vykonávají kruhový pohyb. Pohyb je vybuzen nevývažkovým budičem umístěným v těžišti stroje.

Hrubořídiče VGO = mnoho předností:

  • odolnost proti klínování a zalepování tříděného materiálu na třídicích plochách,
  • díky kaskádové konstrukci roštové plochy dochází k efektivnějšímu odtřídění jemných frakcí z horní plochy hrubotřídiče,
  • snadná výměna třídicích ploch,
  • minimální provozní náklady, které jsou výsledkem vyvážené konstrukce stroje, využití dlouholetých zkušeností z provozu třídičů a unifikace dílců,
  • vysoká kvalita = vysoká hospodárnost provozu.
Parametry hrubotřídičů VGO

Parametry je nutné je řešit individuálně v závislosti na konkrétních podmínkách.

Typové označení

Šířka třídicí plochy

Délka třídicí plochy

Příkon

mm

mm

kW

VGO 120×270/2

1200

2700

15