Podajniki wibracyjne VPR

Podajniki VPR są przeznaczone do wynoszenia, przesiewania wstępnego i do stałego objętościowo podawania nielepkich, sypkich materiałów z leja wsypowego lub zasobnika do kruszarek, młynów, do urządzeń przesiewających, transportu taśmowego itp.

Przesiewanie wstępne podawanego materiału przebiega na zainstalowanym ruszcie przesiewającym ze szczeliną do 150mm.

Jednostką napędową podajnika są dwa podwieszane wibratory. Zmianę podawanej ilości przeprowadza się przez nastawienie niewyważenia wibratorów lub zmianę częstotliwości za pomocą falownika.

Podajniki wibracyjne VPR = wiele zalet:

  • odporność na klinowanie i zalepianie rusztu przesiewającego przesiewanym materiałem,
  • dzięki kaskadowej konstrukcji powierzchni rusztu następuje bardziej efektywne odsianie drobnych frakcji,
  • minimalne koszty eksploatacji, które są wynikiem wyważonej konstrukcji maszyny, wykorzystanie wieloletniego doświadczenia w eksploatacji zasilaczy wibracyjnych i unifikacja części,
  • łatwa wymiana pancerzowania,
  • wysoka jakość = wysoka efektywność + gospodarność.
Parametry podajników VPR

Parametry należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od konkretnych warunków.

Oznaczenie typowe

Szerokość podajnika

Długość podajnika

Podawana ilość

Pobór mocy

mm

mm

m3/godz.

kW

VPR 70×350

700

3500

96

2×3,5

VPR 80×400

80040001102×4,5

VPR 100×400

100040001372×6,5

VPR 120×400

120040001652×13

 VPLR 150×290

150029004402×6,5