Kruszarki udarowe HIC

Kruszarki udarowe HIC są rozwiązane konstrukcyjnie do szerokiego spektrum zastosowań. Można je stosować do kruszenia wydobywanych materiałów w kamieniołomach (wapienia, dolomitu, piaskowca, żwiru itd.) oraz do przerobu odpadu budowlanego do recyklingu (betonu, rumowisk ceglanych, nawierzchni asfaltowych podczas remontów dróg).

Kruszarki HIC >> wiele zalet:

  • wysoki poziom techniczny orientowany na zwiększenie efektywności eksploatacji,
  • wysoki stopień rozdrobnienia, bardzo dobra wartość kształtu produktu,
  • stopień rozdrobnienia można zwiększyć instalując tor dokruszający,
  • wariabilne rozwiązanie konstrukcyjne skrzyni dla zastosowania kruszarek HIC do stacjonarnych linii lub urządzeń mogilnych,
  • zamknięty korpus wirnika, mocne umocowanie listew kruszących w wirniku,
  • kompaktowe rozwiązanie jednostek sprężynujących i ustawiania szczeliny deflektorów i płyty dokruszającej,
  • hydrauliczne otwieranie skrzyni kruszarki ułatwia dostęp podczas utrzymania,
  • wysoka jakość = wysoka gospodarność eksploatacji.
 
 

Wariabilność konstrukcji >> szerokie możliwości zastosowania kruszarek HIC

Wariabilność wykonania kruszarek HIC zapewnia szerokie możliwości ich zastosowania. Poprzez zmianę układu skrzyni wsypowej można w prosty sposób dostosować do zastosowania stacjonarnego lub mobilnego. Adaptacja do zastosowania mobilnego uwzględnia wymagania co do minimalnej wysokości zasilania i ochrony przed wyrzucaniem materiału z wnętrza kruszarki.
 
Alternatywne wyposażenie kruszarki HIC w tor dokruszający zwiększa skuteczność kruszenia i w efekcie drobność produktu kruszenia. Kruszarka z płytą dokruszającą jest oznaczany oznaczeniem GB w nazwie kruszarki.
 
Kruszarki HIC można dostosować do kruszenia materiałów o wyższej ścierności. Kruszarka HIC do kruszenia materiału ściernego jest oznaczona literą A w nazwie kruszarki
 
Kruszarki są produkowane w wersjach:
HIC         – kruszenie materiałów o niskiej sciernosci
HIC A      – kruszenie materiałów o wyższej sciernosci
HIC GB   – kruszenie materiałów o niskiej sciernosci
z wyższym stopniem rozdrobienia
HIC FGB – kruszenie materiałów o niskiej sciernosci
z maksymalnym stopniem rozdrobnienia
 
 
Parametry kruszarek HIC

Parametry należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od konkretnych warunków.

Oznaczenie typowe

Wydajność

Pobór mocy

Maksymalna bryła na wejściu

Ciężar bez napędu

t/h

kW

mm

kg

HIC 85×50

40-80

55-75

300

4000-4300

HIC 85×100

70-130

90-110

300

5900-6200

HIC 100×100

100-190

130-160

600

9400-10400

HIC 125×130

150-280

200-250

750

13900-15600

HIC 150×150 270-500315-550100023900-26000