Przesiewacze wibracyjne VTK

Przesiewacze VTK są przeznaczone do przesiewania ziarnistych materiałów o uziarnieniu 0 – 250 mm na sitach z okami 2 – 200 mm. Przesiewanym materiałem może być kruszony kamień, żwir, rudy, węgiel, koks itp. Przesiewacze VTK umożliwiają suchy i mokry sposób przesiewania.

Przesiewacze VTK wykonują ruch oscylacyjny. Ruch jest wzbudzany wzbudnicą mimośrodową umieszczoną w środku ciężkości maszyny.

Przesiewacze VTK są produkowane z 1 – 4 powierzchniami przesiewania. Powierzchnie przesiewania mogą być stalowe, gumowe lub z tworzywa.

Przesiewacze VTK = wiele zalet:

  • wysoka wydajność i ostrość przesiewania, które uzyskuje się z pomocą optymalnego doboru parametrów przesiewacza w zależności od wymaganych granic przesiewania i właściwości przesiewanego materiału,
  • odporność na klinowanie i zalepianie przesiewanym materiałem na powierzchniach przesiewania,
  • minimalne koszty eksploatacji, które są wynikiem wyważonej konstrukcji maszyny, wykorzystanie wieloletniego doświadczenia w eksploatacji przesiewaczy i unifikacji części,
  • doskonałe krycie przeciwpyłowe,
  • łatwa wymiana powierzchni przesiewania,
  • łatwa kontrola wzrokowa procesu przesiewania i stanu powierzchni przesiewania z pomocą otworów rewizyjnych,
  • wysoka jakość = wysoka efektywność + gospodarność.
Parametry przesiewaczy VTK

Parametry należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od konkretnych warunków.

Oznaczenie typowe

Szerokość powierzchni przesiewania

Długość powierzchni przesiewania

Liczba powierzchni przesiewania

Pobór mocy

mm

mm

szt.

kW

VTK 120×400

1200

4000

1-4

15

VTK 160×400

160040001-415-22

 VTK 160×500

 1600 5000 1-4 15-22

 VTK 160×600

 1600 6000 1-4 22-30

 VTK 200×400

 2000 4000 1-4 15-22

 VTK 200×500

 2000 5000 1-4 18,5-37

 VTK 200×600

 2000 6000 1-4 30-37

VTK 200×700

 2000 7000 1-4 37