Przesiewacze wibracyjne VTS

Przesiewacze VTS są przeznaczone do przesiewania ziarnistych materiałów o ziarnistości 0 – 200 mm na sitach z okami 2 – 63 mm. Przesiewanym materiałem może być kruszony kamień, żwir, rudy, węgiel, koks itp. Przesiewacze VTS umożliwiają suchy i mokry sposób przesiewania. Najczęstszym sposobem wykorzystania tych przesiewaczy jest odglinianie materiału na wejściu do linii technologicznej.

Przesiewacze VTS napędzają dwa podwieszane wibratory umocowane na bokach ściany bocznej przesiewacza. Zmianę amplitudy przeprowadza się przez nastawienie mimośrodu wibratorów.

Przesiewacze VTS są produkowane z 1-3 powierzchniami przesiewania. Powierzchnie przesiewania mogą być stalowe, gumowe lub z tworzywa.

Przesiewacze VTS = wiele zalet:

  • odporność na klinowanie i zalepianie przesiewanego materiału na powierzchni przesiewania,
  • minimalne koszty eksploatacji, które są wynikiem wyważonej konstrukcji maszyny, wykorzystanie wieloletniego doświadczenia w eksploatacji przesiewaczy i unifikacji części,
  • łatwa wymiana powierzchni przesiewania,
  • łatwa kontrola wzrokowa procesu przesiewania i stanu powierzchni przesiewania,
  • wysoka jakość = wysoka efektywność + gospodarność.
Parametry przesiewaczy VTS

Parametry należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od konkretnych warunków.

Oznaczenie typowe

Szerokość powierzchni przesiewania

Długość powierzchni przesiewania

Liczba powierzchni przesiewania

Pobór mocy

mm

mm

szt.kW

VTS 100×200/1

1000

2000

1

2×2,7