Linie technologiczne

Produkowane przez nas urządzenia kompletujemy do linii do przerobu surowców mineralnych. Zapewniamy nie tylko produkcję urządzeń do kompletacji linii (tu należą przenośniki, konstrukcje stalowe, systemy kontrolne i sterujące), ale również opracowanie projektu linii, jej montaż i wprowadzenie do eksploatacji.