Klasyfikatory powietrzne

Klasyfikatory powietrzne przeznaczone są do przetwarzania odpadów budowlanych, kompostu, odpadów komunalnych, żużla czy złomu żelaznego. Proces rozdzielania lekkich i ciężkich pierwiastków w surowcu za pomocą strumienia powietrza i ich późniejsze oddzielenie. Zanieczyszczenia i wysokie koszty należą już do przeszłości.

Najważniejsze zalety:

  • doskonałe wyniki separacji,
  • kabina z lekkiego materiału z kanałem recyrkulacji powietrza zmniejsza zapotrzebowanie na nakłady i obciążenie środowiska,
  • maksymalna elastyczność urządzenia,
  • separacja do 3 frakcji,
  • wysoka jakość = wysoka ekonomika eksploatacji.
 

Parametry należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od konkretnych warunków.