Stacje sortujące

Stacje sortujące składają się z kompleksu separacji powietrznej, ręcznej i magnetycznej w jednym kompaktowym urządzeniu. Znajduje zastosowanie głównie w recyklingu materiałów budowlanych. Dostępne są zarówno wersje stacjonarne, jak i mobilne.

Najważniejsze zalety stacji sortujących

  • łatwa konfiguracja
  • łatwość użytkowania
  • Sicherheit und Umweltschutz
  • bezpieczeństwo i ochrona środowiska
  • możliwość zastosowania zintegrowanego separatora magnetycznego
  • sortowanie na 2 do 6 pojemników na kamień, drewno, papier, plastik, metal itp.

 

Parametry należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od konkretnych warunków.