Vibrační třídiče VTS

Třídiče VTS jsou vhodné pro třídění zrnitých materiálů o zrnitosti 0 – 200 mm na sítech s oky 2 – 63 mm. Tříděným materiálem může být drcené kamenivo, štěrkopísek, rudy, uhlí, koks atp. Třídiče VTS umožňují suchý i mokrý způsob třídění. Nejčastějším způsobem použití těchto třídičů je odhlinění vstupního materiálu do technologické linky.

Třídiče VTS pohánějí dva příložné vibromotory připevněné po stranách na bočnice třídiče. Změna amplitudy se provádí nastavením nevývažků vibromotorů.

 

Třídiče VTS jsou vyráběny s 1-3 třídicími plochami. Třídicí plochy mohou být ocelové, pryžové nebo plastové. 

Třídiče VTS = mnoho předností:

  • odolnost proti klínování a zalepování tříděného materiálu na třídicích plochách,
  • minimální provozní náklady, které jsou výsledkem vyvážené konstrukce stroje, využití dlouholetých zkušeností z provozu třídičů a unifikace dílců,
  • snadná výměna třídicích ploch,
  • snadná vizuální kontrola třídicího procesu a stavu třídící plochy,
  • vysoká kvalita = vysoká hospodárnost provozu.
Parametry třídičů VTS

Parametry je nutné je řešit individuálně v závislosti na konkrétních podmínkách.

Typové označení

Šířka třídicí plochy

Délka třídicí plochy

Počet třídicích ploch

Příkon

mm

mm

ks

kW

VTS 100×200/1

1000

2000

1

2×2,7