Vibrační třídiče VTK

Třídiče VTK jsou vhodné pro třídění zrnitých materiálů o zrnitosti 0 – 250 mm na sítech s oky 2 – 200 mm. Tříděným materiálem může být drcené kamenivo, štěrkopísek, rudy, uhlí, koks atp. Třídiče VTK umožňují suchý i mokrý způsob třídění.

Třídiče VTK vykonávají kruhový pohyb. Pohyb je vybuzen nevývažkovým budičem umístěným v těžišti stroje.

Třídiče VTK jsou vyráběny s 1 – 4 třídicími plochami. Třídicí plochy mohou být ocelové, pryžové nebo plastové. 

Třídiče VTK = mnoho předností:

  • vysoký výkon a ostrost třídění, které jsou dosahovány pomocí optimálního naladění parametrů třídiče v závislosti na požadovaných hranicích třídění a vlastnostech tříděného materiálu,
  • odolnost proti klínování a zalepování tříděného materiálu na třídicích plochách,
  • minimální provozní náklady, které jsou výsledkem vyvážené konstrukce stroje, využití dlouholetých zkušeností z provozu třídičů a unifikace dílců,
  • dokonalé protiprašné krytí,
  • snadná výměna třídicích ploch,
  • snadná vizuální kontrola třídicího procesu a stavu třídicích ploch pomocí nahlížecích otvorů,
  • vysoká kvalita = vysoká hospodárnost provozu.
Parametry třídičů VTK

Parametry je nutné je řešit individuálně v závislosti na konkrétních podmínkách.

Typové označení

Šířka třídicí plochy

Délka třídicí plochy

Počet třídicích ploch

Příkon

mm

mm

ks

kW

VTK 120×400

1200

4000

1-4

15

VTK 160×400

160040001-415-22

 VTK 160×500

 1600 5000 1-4 15-22

 VTK 160×600

 1600 6000 1-4 22-30

 VTK 200×400

 2000 4000 1-4 15-22

 VTK 200×500

 2000 5000 1-4 18,5-37

 VTK 200×600

 2000 6000 1-4 30-37

VTK 200×700

 2000 7000 1-4 37