Hydrocyklonové jednotky

Hydrocyklonové jednotky slouží k separaci, odvodňování a úpravě zrnitosti štěrkopísků 0 – 4 mm. Zabezpečují odplavitelnost kalů do 20 až 63 mikronů v jednostupňovém, dvoustupňovém nebo třístupňovém provedení. Pomocí hydrocyklonů je realizováno precizní třídění na hranici např. 0,063 – 0,7 mm. Tyto jednotky jsou navrženy s výkonností od 20 t/h do 300 t/h.

Nejvýznamnější přednosti

  • přesná hranice separace odplavitelných látek až do 0,020 mm
  • velmi nízká spotřeba vody a ekologický provoz
  • efektivní oddělení drolivého zrna a lehkých látek
  • jednoduchý zimní provoz
  • hydrocyklonová jednotka je semimobilní konstrukce, v dolní části je opatřena ližinami, instaluje se na zpevněný povrch a není třeba ji kotvit
Parametry hydrocyklonových jednotek

Parametry je nutné je řešit individuálně v závislosti na konkrétních podmínkách.