Technologické uzly

Naše zařízení dodáváme také kompletované do technologických uzlů. Technologické uzly s třídiči nebo drtiči a dalšími navazujícími zařízeními vychází z požadavku projektantů na dodávku kompaktních technologických uzlů pro dokompletování moderních linek zpracování nerostných surovin.

Technologický uzel tvoří ucelená soustava strojů s příslušnými ocelovými konstrukcemi. Většinou nemohou pracovat samostatně, je nutné je dokompletovat dalšími zařízeními. Dodáváme je jak v přemístitelném tak ve stacionárním provedení.