Technologické linky

Námi vyráběná zařízení kompletujeme do linek na zpracování nerostných surovin. Zajišťujeme nejen výrobu zařízení pro komletaci linky (sem spadají
i dopravníky, ocelové konstrukce, kontrolní a řídící systémy), ale i zpracování projektu linky, její montáž a uvedení do provozu.