Mobilní drtící jednotky MCU

Mobilní drtící jednotky MCU se používají pro drcení kameniva. MCU respektuje všechny zásadní požadavky kladené na tuto kategorii zdrobňovacích zařízení.

MCU je kompaktním zařízením, do jehož násypky je možné sypat materiál k drcení přímo z bagru nebo jej podávat nakladačem se šířkou lžíce až 2,5m.

Pro přepravu drtící jednotky po pozemních komunikacích slouží dvounápravový podvozek. Pro manipulaci s drtící jednotkou na pracovišti je možné drtící jednotku vybavit housenicovým podvozkem.

Parametry mobilních drtících jednotek MCU

Parametry je nutné je řešit individuálně v závislosti na konkrétních podmínkách.

Typové označení

 Drtič

Vstupní násypka

Dieselagregát 

Příkon motoru 

Podvozek 

m3

kVAkW

MCU 7W

kuželový drtič HCU 7

3

16090kolový

MCU 9W

kuželový drtič HCU 9

3

200110kolový

MCU 7

kuželový drtič HCU 7

3

 160

 128

 housenicový

MCU 9

kuželový drtič HCU 9

3

 275

 132

 housenicový

MCU 75×50

čelisťový drtič DC 75×503,5 110 88 housenicový

MCU 95×70

čelisťový drtič DC 95×503 16090 housenicový
 MCU 100×100odrazový drtič HIC 100×1003 200 110 housenicový