O nás

Společnost DSP Přerov je lídrem v oblasti drticích, třídicích a mycích systémů s kompletní řadou drtičů, třídičů, podavačů, odvodňovačů a dalších strojů. Portfolio produktů se uplatňuje v široké škále průmyslových odvětví, mezi něž patří kamenolomy, štěrkovny, terénní úpravy, železniční a silniční stavitelství, drobná těžba, stavebnictví a demolice, nakládání s odpady a recyklace.

Sídlo společnosti DSP Přerov se nachází v České republice, kde se od roku 1998 zaměřuje na výrobu a inovace špičkových strojů a zařízení na zpracování nerostných surovin. Vývojový tým je tvořen členy se zkušenostmi sahajícími až do hlubokých počátků tohoto oboru v dřívějším Československu a doplněn pracovníky aplikujícími prvky moderního strojírenského průmyslu.

DSP Přerov je stále ve 100% soukromém vlastnictví českých majitelů, kteří zároveň společnost spravují. „Myšlenka jednoty je základem všeho, co děláme. Vzájemně se podporujeme, protože se snažíme neustále zlepšovat naše produkty se službami a vytváříme atmosféru, kterou klienti uznávají a oceňují. Výsledek nám dává pevnou víru ve společnost DSP Přerov a naši schopnost uspět na globálním trhu.“

Nikdo neví o zařízení víc než ten, kdo s ním denně pracuje. Proto mezi priority společnosti patří schopnost komunikace se zákazníkem, porozumění jeho problémům a nadání získat jej pro úspěšné řešení a další budoucí spolupráci.

Strategie rozvoje vychází z vytvoření základu z nejpraktičtějších typů a velikostí jednotlivých zařízení a směřuje ke stále vyšší komplexnosti nabízených služeb. Obdobně se rozvíjejí aktivity společnosti i teritoriálně s hustou sítí obchodních zahraničních partnerů pro jednotlivé trhy. Produkty DSP Přerov jsou dodávány klientům včetně instalace, montáže a uvedení do provozu. V zahraničí je využívána kooperace s obchodními zástupci či místními firmami.

Profesní struktura zaměstnanců je odvozena od čtyř základních aktivit, kterými jsou:

  • konstrukční rozvoj nových výrobků,
  • výroba, montáž a kontrola výrobků,
  • komplexní obchodní služby,
  • instalace dodaných zařízení a poprodejní servis s náhradními díly.


DSP Přerov, spol. s r.o. je držitelem certifikátů a oprávnění. Klíčové konstrukční uzly jsou kryty řadou užitných vzorů (tzv. malých patentů).

Cílem společnosti je kvalitní a dlouhodobá spolupráce na mezinárodní úrovni s ohledem na dodávky úpravárenského zařízení směřujícího k energetickým úsporám a ziskové výkonnosti.

Certifikáty