Válcové drtiče RCT

Válcové drtiče RCT jsou určeny pro drcení popela z elektrárenských kotlů a jiných materiálů o podobných vlastnostech.

Drtiče RCT = mnoho předností:

  • vysoká technická úroveň zaměřená na jednoduchost obsluhy a údržby,
  • minimalizace prachových podílů v produktu drcení,
  • vysoký stupeň zdrobnění,
  • vysoká kvalita = vysoká hospodárnost provozu.
 

Konstrukční provedení >> snadnost obsluhy a údržby

Drtič RCT je řešen i s ohledem na jednoduchost instalace, obsluhy a údržby. Kompletní drtič je i s pohonem rotorů a pojezdovými koly na společném rámu. Drtič je osazen dvěma protiběžnými zubovými válci, které vtahují drcený materiál mezi sebe a drtí jej. Velikost podrceného materiálu je mimo jiné dána tvarem zubů a jejich vzájemnou vzdáleností. Drtič lze dle požadavku zákazníka opatřit pojezdovými koly orientovanými podélně s osami rotorů nebo kolmo na osu rotorů. Výhodou drcení válcovým zubovým drtičem je minimální zastoupení jemných podílů v produktu drcení.

 
 
Parametry válcových drtičů RCT

Parametry je nutné je řešit individuálně v závislosti na konkrétních podmínkách.

Typové označení

 Výkonnost

Příkon

t/h

kW

RCT 46×160 A

10-5030