Vibrační třídiče VTE

Třídiče VTE jsou vhodné pro třídění zrnitých materiálů o zrnitosti 0 – 200 mm na sítech s oky 2 – 63 mm. Tříděným materiálem může být drcené kamenivo, štěrkopísek, rudy, uhlí, koks atp. Třídiče VTE umožňují suchý i mokrý způsob třídění.

Třídiče VTE vykonávají neusměrněný eliptický pohyb. Pohyb je vybuzen vibromotorem umístěným nad těžištěm stroje.

Třídiče VTE jsou vyráběny s 1 – 3 třídicími plochami. Třídicí plochy mohou být ocelové, pryžové nebo plastové. 

Třídiče VTE = mnoho předností:

  • odolnost proti klínování a zalepování tříděného materiálu na třídicích plochách,
  • minimální provozní náklady, které jsou výsledkem vyvážené konstrukce stroje, využití dlouholetých zkušeností z provozu třídičů a unifikace dílců,
  • snadná výměna třídicích ploch,
  • snadná vizuální kontrola třídicího procesu a stavu třídicích ploch pomocí nahlížecích otvorů,
  • vysoká kvalita = vysoká hospodárnost provozu.
Parametry třídičů VTE

Parametry je nutné je řešit individuálně v závislosti na konkrétních podmínkách.

Typové označení

Šířka třídicí plochy

Délka třídicí plochy

Počet třídicích ploch

Příkon

mm

mm

ks

kW

VTE 100×300

1000

3000

1-3

4,5

 VTE 120×300

12003000 1-34,5

 VTE 160×300

16003000 1-24,5