MARKETING IV

Reg. č. projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018529
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ukončení projektu: 2022

 

V rámci tohoto projektu se společnost zúčastnila několika zahraničních veletrhů, na kterých byl prezentován výrobní program a komplexně marketingová značka firmy. Z realizace vyplynula řada výhod:

– osobní setkání s klienty
– marketingová prezentace značky a zařízení na zahraničních trzích
– zvýšení významu firmy v zahraničí


POTENCIAL VI

Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019634
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ukončení projektu: 2021

V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Potenciál, bylo vybaveno Výzkumně-technologické centrum vývoje a konstrukce strojů pro zpracování nerostných surovin. Vybavení centra bylo rozšířeno těmito stroji a zařízeními:
– Vertikální soustruh SSK26
– 3D scanner EinScan Pro HD

Toto pracoviště bude sloužit nejen naší konstrukci a vývoji, ale v případě volné kapacity nabízíme našim partnerům a jiným subjektům možnost využití volných kapacit za tržních podmínek.INOVACE V

Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015147
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ukončení projektu: 2020

Společnost DSP Přerov, spol. s r.o. ve spolupráci s vývojovými partnery v roce 2018 dokončila vývoj nové generace čelisťového drtiče. Cílem projektu bylo uvedení nového produktu na trh a zahájení sériové výroby.Pořízení technologického vybavení

Reg. č. projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006546
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ukončení projektu: 2017

Předmětem projektu bylo pořízení nového CNC vertikálního dvouosého soustruhu a svářečky  za účelem  posílení technologických možností společnosti.