MARKETING

Reg. č. projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013074
Program: Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OP PIK)
Ukončení projektu: 2018

 

V rámci tohoto projektu se společnost zúčastnila několika zahraničních veletrhů, na kterých byl prezentován výrobní program a komplexně marketingová značka firmy. Z realizace vyplynula řada výhod:

– osobní setkání s klienty
– marketingová prezentace značky a zařízení na zahraničních trzích
– zvýšení významu firmy v zahraničí