Kontaktní informace

Kojetínská 2900/51
750 02, Přerov I - Město

E-mail: dsp@dspprerov.cz
Tel: +420 581 209 050
Fax: +420 581 209 051

 
Zrealizovaný projekt
z podpory fondů EU
pro regionální rozvoj
ve spolupráci s MPO
Navigace

Zrealizovaný projekt z fondů EU pro regionální rozvojDSP Přerov, spol. s r.o.

Zrealizovaný projekt z fondů EU pro regionální rozvoj ve spolupráci s MPO


EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PODPORUJÍ

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 

Pořízení technologického vybavení

V rámci projektu byla provedena implementace a naladění nového vertikálního dvouosého CNC soustruhu k obrábění odlitků a svářecí úsek byl vybaven novým svářecím procesorem. Sledována byla pružnější reakce na požadavky zákazníků a zefektivnění pracovního výkonu za takto opracované odlitky a svařené díly.

Reg. č. projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006546
Program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Ukončení projektu: 2017

V rámci tohoto projektu jsme ve společnosti implementovali nový svářecí procesor TPS 500i Fronius International a zároveň proběhla instalace nového CNC vertikálního soustruhu SK 16. Pořízení tohoto technologického vybavení pokrývá činnost modernizace výroby společnosti z čehož plyne mnoho výhod:

  • časová úspora technologických operací
  • vysoká přesnost
  • vynikající geometrie

Jak je patrné z uvedených skutečností, považujeme implementaci technologického vybavení do našeho podniku za úspěšné.